Kenya and Tanzania

On safari in Kenya!  The Masai Mara

On safari in Kenya!  Lake Nakuru

On safari in Kenya!  Lake Amboseli in the shadows of Mount Kilimanjaro

Local village in Tanzania. Mto wa Mbu Village

Local Masai village in Tanzania.

On safari in Tanzania! Lake Manyara and Olduvai Gorge

On safari in Tanzania!  The Serengeti

On safari in Tanzania!  In Ngorogoro Crater!